طراحی،ساخت و تولید سامانه‏ نوین کشت انواع سبزی و صیفی‏جات برای گلخانه ها،هتل ها،رستوران‏ها و منازل،این سامانه مکانیزه جهت پرورش و تولید گیاهان دوره رشد را کوتاهتر و عملکرد و محصول سالم تر
واحد/سازمان: هسته فناور پیشرو کشاورزان فاخته
مدیر عامل : امین رضا جمشیدی
وضعیت محصول : نمونه اولیه
آدرس : مرکز رشد پارک علم وفناروی کرمان
مشخصات محصول :
طراحی،ساخت و تولید سامانه‏ نوین کشت انواع سبزی و صیفی‏جات برای گلخانه ها،هتل ها،رستوران‏ها و منازل،این سامانه مکانیزه جهت پرورش و تولید گیاهان دوره رشد را کوتاهتر و عملکرد و محصول سالم تر