مراکز رشد فناوری

امروزه نقش شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان در توسعه و شکوفایی اقتصاد کشورها غیرقابل چشم پوشی است.اینگونه شرکت ها که اصطلاحا SME) Small & Medium Sized Enterprises) نامیده می شوند از رشد اقتصادی سریعی برخوردار می باشند و در توسعه ی فناوری ، رونق اقتصاد محلی و ایجاد فرصت های شغلی مبتنی بر فناوری تاثیر به سزایی دارند.نمونه های زیادی از اینگونه شرکت ها را می توان مثال زد که توسط جمع کوچکی از دانش آموختگان دانشگاهی و بر اساس یک ایده ی فناورانه شکل گرفته اند و هم اکنون سهام آنها در بزرگترین بورس های دنیا داد و ستد می شود.شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان با همه ویژگی های مثبتی که دارند به دلیل کمبود سرمایه ، فقدان تجربه و آموزش های مرتبط ، ضعف در بازاریابی و جذب منابع مالی از ریسک بالایی در دوران راه اندازی برخوردار می باشند به طوریکه درصد زیادی از آنها در همان سالهای اولیه شکل گیری پس از آنکه نمی توانند در بازار رقابتی دوام بیاورند ورشکست و به دنبال آن منحل می شوند.

بنابراین باید محیط هایی فراهم شود که کلیه نیازهای شرکت های فناور نوپا را در مراحل راه اندازی ، بلوغ و تکامل تامین کند و در نتیجه با برطرف کردن ضعف ها ، ریسک راه اندازی این گونه شرکت ها را در مسیر رشد و پویایی کاهش دهد.

تعریف مرکز رشد بر اساس انجمن بین المللی پارک های علمی (International Association of Science Park (IASP:

 A Technology incubator is an organization designed to accelerate the growth and success of entrepreneurial companies through an array of business support resources and services that could include physical space, capital, coaching, common services, and networking connections

 اهداف

- بسترسازي مناسب جهت تجاري سازی دستاوردهاي تحقيقاتي

- حمایت از نوآوری و خلاقیت پژوهشگران جوان

- ايجاد زمينه کار آفريني و تشکیل مؤسسات خصوصی مبتنی بر علم و فناوری

- کمک به رونق اقتصاد محلي مبتني بر مطالعات جهانی اقتصاد دانش بنیان

- ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد واحدهاي کوچک و متوسط دانش محور 

- بسترسازي به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب جهت جذب کارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي

- توليد و توسعه محصولات و خدمات فناوري قابل عرضه در بازار

- کاهش ريسک مؤسسات نوپا

وظایف

- حمايت مالي از واحدهاي مستقر در مركز رشد

- تلاش براي فراهم آوردن حمايت هاي قانوني جهت تسريع رشد واحدهاي مستقر در مركز رشد

- ارائه خدمات و مشاوره هاي مورد نياز واحدها در راستاي تبديل ايده هاي نو به محصولات قابل عرضه به بازار

- نظارت بر روند رشد واحدها و تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش كارايي و توسعه فعالیت های فناورانه

- برقراري ارتباط مؤثر با مراكز دانشگاهي، پژوهشي و پارك هاي علم و فناوري و سایر مراكز رشد

- ارايه خدمات آموزشي و مشاوره اي عمومي و تخصصي

- تسهيل هم افزايي شبكه اي و افزايش توان رقابت

- مشاركت در پروژه يابي و بازاريابي