انژکتور گریس شاول لیبهر،انژکتور گریس افزایش بسیار زیادسرعت، دقت، کیفیت و دوام گریس کاری را در ماشین آلات معدنی سنگین تضمین می کند.
واحد/سازمان: معدنکاران اندیشه ساز نمایشگر امید
مدیر عامل : آیت قره قانی
وضعیت محصول : نمونه تجاری سازی شده
آدرس : دفتر مرکزی: قیطریه، بلوار صبا، خیابان کریمی، کوچه محمدی، پلاک 2، واحد 4
مشخصات محصول :
انژکتور گریس شاول لیبهر،انژکتور گریس افزایش بسیار زیادسرعت، دقت، کیفیت و دوام گریس کاری را در ماشین آلات معدنی سنگین تضمین می کند.