ساخت اولین اپلیکیشن اندروید آشنایی با محیط زیست استان و کشور،بررسی چالش ها در مخاطرات زیست محیطی ناشی از توسعه فعالیت های معدنی در سطح استان کرمان با تاکید بر پیامد های زیست محیطی ناشی از سد های باطله
واحد/سازمان: اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان
مدیر عامل : مرجان شاکری
وضعیت محصول : اجرا شده و در حال اجرا
آدرس : کرمان کیلومتر اول بلوار هوانیروز سمت راست اداره کل حفاظت محیط زیست
مشخصات محصول :
ساخت اولین اپلیکیشن اندروید آشنایی با محیط زیست استان و کشور،بررسی چالش ها در مخاطرات زیست محیطی ناشی از توسعه فعالیت های معدنی در سطح استان کرمان با تاکید بر پیامد های زیست محیطی ناشی از سد های باطله