چاپ        ارسال به دوست

آموزش پارک علم و فناوری کرمان خبر داد

کارگاه آموزشی حسابداری مقدماتی ویژه شرکتهای دانش بنیان و فناور برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری کرمان به نقل از آموزش کارگاه آموزشی حسابداری مقدماتی ویژه شرکتهای دانش بنیان و فناور به مدت 8 ساعت در محل پارک علم و فناوری کرمان با استقبال مدیران و اعضاء شرکتها برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی سرفصل های

تعریف حسابداری

رویدادهای مالی

معادله حسابداری و تعریف عناصر آن

تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی

حسابT

دفتر روزنامه و دفترکل و نحوه تحریر دفاترقانونی شرکت های خدماتی

سند افتتاحیه-اسناد طی دوره

اصلاحات شرکت های خدماتی

بستن حسابهای شرکت های خدماتی

کاربرگ

شرکتهای بازرگانی و حسابهای مربوط به آن

اصلاحات شرکت های بازرگانی و کاربرگ شرکت بازرگانی

بستن حسابهای شرکتهای بازرگانی

روشهای ارزیابی موجودی کالای پایان دوره(FIFO-LIFO-و روش  میانگین)

روشهای حذف مطالبات

سفته و کاربرد آن

برآت و کاربرد آن

واگذارکردن چک به بانک جهت وصول

مغایرت صندوق

مغایرت بانک

 

تنخواه گردان

توسط خانم وجیهه معین الدینی کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاهها و مراکز آموزشی استان آموزش داده شد.
١٠:٥٩ - سه شنبه ٨ بهمن ١٣٩٨    /    عدد : ١٩٩٤    /    تعداد نمایش : ٢٧٩خروج