دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته- کرمان با هدف تربیت و تامین بخشی از نیروهای متخصص موردنیاز کشور، تاسیس گردید. این دانشگاه در مقایسه با بسیاری از دانشگاه‌های صنعتی کشور و دنیا، دانشگاهی جوان و در حال رشد است و در طول دوران فعالیت خود توانسته است به صورت یک موسسه علمی پیشرو در صنعت، فناوری‌های روز و علوم کاربردی در عرصه علم مطرح باشد. هدف این دانشگاه، فراهم نمودن محیطی علمی و پویا برای کسانی است که در راستای کسب علم و دانش تلاش می‌نمایند، و پایگاه و نقطه اتکاء و اعتماد آنانی است که واقعیات و حقایق علمی را درک کرده، برای نشان دادن آن به دیگران کوشش می‌کنند.
این دانشگاه شامل سه حوزه: آموزش، پژوهش  و فناوری است که درحوزه آموزش  دارای پنج دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، مهندسی برق و کامپیوتر و مهندسی عمران و نقشه برداری، شیمی و مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک و مواد و در حوزه پژوهش (پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی) شامل چهار پژوهشکده علوم محیطی، فوتونیک، مواد، انرژی وگروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات و 33 آزمایشگاه پیشرفته می باشد همچنین درحوزه فناوری (پارک علم و فناوری) دارای یک پارک و مرکز رشد و  مراکز رشد اقماری در سطح استان است.  این مجموعه  مشتمل بر سه حوزه آموزش، پژوهش و فناوری، از معدود مراکز علمی و فناوری کشور است، که از قابلیت تولید علم و تبدیل آن به ثروت و ایجاد کارآفرینی برخوردار است. علاوه بر آن این دانشگاه با ارتباط علمی با مراکز دانشگاهی و پژوهشی، صنعتی داخل وخارج از کشور، برگزاری سمینارهای بین المللی و ملی و کارگاه‌های آموزشی در تحقق نسل جدید دانشگاه‌های کارآفرین در سطح جنوب شرق کشور حرکت می‌نماید