معرفی رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان

 


 

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه فعالیت پست الکترونیک

تلفن             

دکتر مسعود ترکزاده
استادیار

بیوشیمی

m.torkzadeh@kgut.ac.ir 03432220206

سمت های پیشین:

  •   رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
  • معاون پژوهشی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
  • ریاست پژوهشگاه علوم،تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
  •  معاون اداری مالی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
  •  عضو کمیسیون دائمی دانشگاه
  • دبیر هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی