1. دارت
  2. ایروبیک
  3. بدنسازی
  4. تنیس روی میز
  5. فوتبالدستی
  6. شطرنج
  7. سالن سرپوشیده فوتسال و والیبال
  8. زمین ورزشی روباز فوتسال ، والیبال و بسکتبال مجاور خوابگاه دانشجویی

اطلاعیه ها (بایگانی)