دوره های آموزشی برگزار شده سال 1395

 

ردیف عنوان دوره نام مدرس  تعداد شرکت کنندگان ساعت دوره  A تاریخ برگزاری
1 دوره آموزشی حسابداری مقدماتی آقای مسعود صادقی 19 6 95/02/19
2 دوره آموزشی آشنایی با قوانین مالیات بر ارزش افزوده   آقای حمید تاج نیا 13 5 95/03/25
3 دوره آموزشی تیم سازی و روش های کارگروهی آقای مشایخی 44 5 95/05/26
4 مسائل حقوقی مرتبط با شرکت های دانش بنیان  آقای دامغانی 25 5 95/07/18
5 دوره آموزشی روش های راه اندازی و مدیریت شرکت های نوپا آقای فرهاد راهداری 19 5 95/09/02
6 دوره آموزشی آشنایی با تکالیف قانونی بر عهده هر یک از مودیان مالیاتی آقای محمود رضا سماواتی 25 5 95/12/11

 

 

دوره های آموزشی برگزار شده سال 1394

 

ردیف  عنوان دوره  نام مدرس  تعداد شرکت کنندگان تاریخ برگزاری
1 تهیه وتدوین طرح تجاری آقای فرهاد راهداری 28 94/02/01
2 قانون کار حقوق کار وتامین اجتماعی در مناطق ویژه و پارک ها   آقای محدث 5 94/06/10
3 آشنایی با سیستم های مالی وحسابداری برای مدیران وموسسات شرکت ه  آقای غلامعلی اعتدالی  38 94/07/28
4 آشنایی با اصول بازاریابی و توسعه بازار با نگاه به  محصول دانش بنیان دکترسید حسن افتخاریان 29 94/08/13
5 سمینار آموزش آشنایی با برند و برند سازی در شرکت های دانش بنیان  دکتر محمود استقلال 32 94/08/27
6 تنظیم دفاتر مالی   آقای عابدی   45 94/09/29
7 حسابداری پیشرفته     آقای اعتدالی 29 94/10/26
8 نحوه تکمیل اظهار نامه مالیاتی

آقای محمود رضا سماواتی

 

16 94/11/14
9 اصول و فنون مذاکرا ت آقای ابوالفضل صلواتی زاده 26 94/11/19