مرکز رشد فناوری شهرستان رفسنجان فعاليت خود را پس از انعقاد تفاهم نامه شماره 907 مورخ 88/11/20 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان با پارک علم و فناوري استان کرمان با هدف ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان و ارتقای فرهنگ کارآفرینی آغاز کرده است و در مراحل ابتدایی فعالیت خود می باشد.

از مهمترین فعالیت های این واحد اقماری می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- اختصاص ساختمانی با زیربنای200 مترمربع به مرکز رشد

- فراخوان اولیه و انجام مقدمات پذیرش 5 واحد فناور