مرکز رشد فناوری شهرستان رفسنجان فعاليت خود را پس از انعقاد تفاهم نامه شماره 907 مورخ 88/11/20 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان با پارک علم و فناوري استان کرمان با هدف ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان و ارتقای فرهنگ کارآفرینی آغاز کرده است و در مراحل ابتدایی فعالیت خود می باشد.

از مهمترین فعالیت های این واحد اقماری می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- اختصاص ساختمانی با زیربنای200 مترمربع به مرکز رشد

- فراخوان اولیه و انجام مقدمات پذیرش 5 واحد فناور

 

 

# نام واحد و شرکت مسئول واحد محل استقرار ایده دوره پیش رشد دوره استقرار

1

زيست فناوران طلاي سبز

رضا هاشمي نسب علی آبادی

مرکز رشد واحدهای فناور مشترک تخصصی پسته

تولید پایه و پیوندک اصلاح شده پسته

رشد

2

کیان نهال مهرگان

فهیمه حسینی رحمت آباد

مرکز رشد واحدهای فناور مشترک تخصصی پسته

ایجاد مرکز تخصصی  تولید بذر و نهال پسته با استفاده از پرایمینگ

رشد

3

کیان نهال مهرگان

فهیمه حسینی رحمت آباد

مرکز رشد واحدهای فناور مشترک تخصصی پسته

ایجاد مرکز تخصصی  تولید بذر و نهال پسته با استفاده از پرایمینگ

رشد