مسئول انجمن اسلامی دانشجویان

نام ونام خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیک

عکس

مازیار امین وند

33776611

 

 

 اهداف و شرح وظایف:

  1. تعمیق نگرش اسلامی علایق ملی
  2. تقویت روحیه اخلاق جمعی و بنیانهای اعتقادی
  3. تقویت مشارکت رقابت و قانون گرایی

 


اطلاعیه ها (بایگانی)