ردیف

نام انجمن

زمینه فعالیت

نام و نام خانوادگی مسئول

پست الکترونیک

ادرس وبگاه

1

عمران

علمی پژوهشی آموزشی

امید مهدی زاده گوهری

 

 

2

کشاورزی

علمی پژوهشی آموزشی

مطهره امیری دوماری

 

 

3

برق و کامپیوتر

علمی پژوهشی آموزشی

رضا رزم جو

 

 

4

ژئوفیزیک و زمین شناسی

علمی پژوهشی آموزشی

علیرضا سندروس

 

 

5

ریاضی

علمی پژوهشی آموزشی

معصومه خورشید زاده

 

 

6

شیمی

علمی پژوهشی آموزشی

سعید جوانمرد

 

 

7

مکانیک و مواد، انرژی

علمی پژوهشی آموزشی

حسین ترک زاده

 

 

 8

رباتیک

علمی پژوهشی آموزشی

محمد راکی

 

 

 9

هسته ای

علمی پژوهشی آموزشی

عاطفه بازقندی

 

 

 10

فیزیک کاربردی

علمی پژوهشی آموزشی

محمدرضا آرچین

 

 

 


اطلاعیه ها (بایگانی)