کارشناس تغذیه:

نام ونام خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیک

عکس

حلیمه علیزاده

03431623268

h.alizadeh1983@gmail.com

 

متصدی سلف سرویس:

نام ونام خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیک

عکس

مرضیه قدیمی

03431623268

m.ghadimi@staff.kgut.ac.ir

 

 قوانین:

 • ناهار و شام در ساعات اعلام شده ، در محل سالن غذا خوری دانشگاه توزیع می گردد. امکان تغییر زمان های اعلامی وجود دارد.
 • رزرو و دریافت غذا ار طریق سیستم اتوماسیون تغذیه و بر اساس برنامه دو غذایی می باشد.
 • با انجام مراحل ثبت نام، کارت تغذیه تحویل دانشجو می گردد.این کارت نیاز به فعال سازی دارد.
 • همزمان با مراحل ثبت نام و همچنین در شروع هر نیمسال تحصیلی، لازم است دانشجویان بعد از انتخاب واحد، جهت فعال سازی کارت تغذیه درخواست نمایند.
 • افزایش اعتبار از طریق اینترنت و یا در شرایط خاص توسط اپراتور سیستم تغذیه انجام می گیرد.
 • رزرو ناهار و شام از طریق اینترنت و یا در شرایط خاص به وسیله دستگاه اتوماسیون موجود در سلف سرویس امکان پذیر است.
 • افرادی که به صورت هفتگی غذا رزرو کرده اند، امکان سفارش مجدد برای غذای روز فروش نخواهند داشت.
 • حداقل اعتبار کارت تغذیه 20.000 ریال و حداکثر 1.000.000 ریال می باشد.
 • برنامه غذایی ناهار و شام از طریق اداره تغذیه اعلام می گردد و امکان تغییر و به روز رسانی برنامه وجود دارد.
 • رزرو غذای هفتگی از شنبه لغایت چهارشنبه و به روش اینترنتی و در شرایط خاص حضوری امکان پذیر است.
 • هزینه صدور کارت الکترونیکی تغذیه مبلغ 60.000 ریال می باشد که بایستی توسط دانشجو به حساب تمرکز درآمد اختصاصی دانشگاه واریز گردد.

 


اطلاعیه ها (بایگانی)