گروه شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در سال 1390 با جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های شیمی تجزیه و نانوشیمی فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1396 دانشکده شیمی و مهندسی شیمی با سه گروه  شیمی، مهندسی پلیمر و مهندسی شیمی تشکیل شد و از جمله اهداف اصلی این دانشکده با داشتن رشته های متفاوت و اساتید مجرب و متعهد، رفع نیازهای جامعه و صنعت، گسترش مرزهای دانش و تربیت دانشجویان و پژوهشگرانی متخصص است که قدم در رشد و ارتقای علمی و صنعتی کشور بردارند.


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)