سنتز سبز نانوذرات آهن مغناطیسی با استفاده از ضایعات معدنی و صنعتی و عصاره گیاهی،با بازیافت آهن موجود در زائدات صنعت آهن و فولاد، ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها، می‌توان مشکلات زیست‌محیطی آن را مرتفع نمود
واحد/سازمان: هسته فناور نانوسبز آهن
مدیر عامل : میثم شهرآشوب
وضعیت محصول : طرح در حال اجرا
آدرس : استان کرمان، شهر سیرجان، مرکز رشد سیرجان
مشخصات محصول :
سنتز سبز نانوذرات آهن مغناطیسی با استفاده از ضایعات معدنی و صنعتی و عصاره گیاهی،با بازیافت آهن موجود در زائدات صنعت آهن و فولاد، ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها، می‌توان مشکلات زیست‌محیطی آن را مرتفع نمود