مجموعه پژوهشی سیستم رباتیک هوشمندQV-MEC-08، این مجموعه ، به منظور آموزش سیستم های کنترل پیشرفته و همچنین تجهیزات پنوماتیک و سنسوریک که کاربری زیادی در صنایع دارند طراحی و ساخته شده است.
واحد/سازمان: شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ
مدیر عامل : امید بارزی
وضعیت محصول : نمونه عرضه شده به بازار
آدرس : بلوار راه اهن شهرک صنعتی شماره ۳ نبش خیابان صنعت ساختمان سفالی سه طبقه
مشخصات محصول :
مجموعه پژوهشی سیستم رباتیک هوشمندQV-MEC-08، این مجموعه ، به منظور آموزش سیستم های کنترل پیشرفته و همچنین تجهیزات پنوماتیک و سنسوریک که کاربری زیادی در صنایع دارند طراحی و ساخته شده است.