ست آموزشی تابلو برق ایستاده سولار QV-SOLAR-DC-T، این دستگاه با توجه به افزایش اهمیت روزافزون انرژی سولار در صنعت و دانشگاه، و پیرو تقاضای مشتری به شکل ماژولار ، ساخته شده است.
واحد/سازمان: شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ
مدیر عامل : امید بارزی
وضعیت محصول : نمونه عرضه شده به بازار
آدرس : بلوار راه اهن شهرک صنعتی شماره ۳ نبش خیابان صنعت ساختمان سفالی سه طبقه
مشخصات محصول :
ست آموزشی تابلو برق ایستاده سولار QV-SOLAR-DC-T، این دستگاه با توجه به افزایش اهمیت روزافزون انرژی سولار در صنعت و دانشگاه، و پیرو تقاضای مشتری به شکل ماژولار ، ساخته شده است.