کارتریج تنظیم فشار روغن هیدرولیک،مجموعه کارتریج وظیفه تنظیم فشار و دبی جریان روغن در مداررا به عهده دارد و نحوه عملکرد آن مشابه شیرهای چند وضعیتی هیدرولیک است.
واحد/سازمان: معدنکاران اندیشه ساز نمایشگر امید
مدیر عامل : آیت قره قانی
وضعیت محصول : نمونه تجاری سازی شده
آدرس : دفتر مرکزی: قیطریه، بلوار صبا، خیابان کریمی، کوچه محمدی، پلاک 2، واحد 4
مشخصات محصول :
کارتریج تنظیم فشار روغن هیدرولیک،مجموعه کارتریج وظیفه تنظیم فشار و دبی جریان روغن در مداررا به عهده دارد و نحوه عملکرد آن مشابه شیرهای چند وضعیتی هیدرولیک است.