سطح سنج الکترومکانیکی (Electromechanical Bed Level)،از این قابلیت دستگاه می¬توان در مخازن تصفیه آب (تیکنرهای) موجود در صنایع معدنی و آب و فاضلاب برای تشخیص سطح لجن تشکیل شده در کف مخازن استفاده نمود
واحد/سازمان: شرکت مهندسی پنگان الکترونیک
مدیر عامل : علی اسماعیلی
وضعیت محصول : نمونه عرضه شده به بازار
آدرس : کرمان - کیلومتر2 جاده کرمان-زرند شهرک صنعتی سدید خیابان سدید3
مشخصات محصول :
سطح سنج الکترومکانیکی (Electromechanical Bed Level)،از این قابلیت دستگاه می¬توان در مخازن تصفیه آب (تیکنرهای) موجود در صنایع معدنی و آب و فاضلاب برای تشخیص سطح لجن تشکیل شده در کف مخازن استفاده نمود