سیستم عرض خوان صنعتی،اندازه گیری عرض محصولات در خط تولید و نمایش آنلاین اندازه آن بروی نمایشگر که این امر موجب جلوگیری از خطای انسانی در محصولات میشود.
واحد/سازمان: شرکت الکترونیکی بردهای هوشمند ایرانیان
مدیر عامل : مهندس سید احمد سیف الحسینی
وضعیت محصول : نمونه عرضه شده به بازار
آدرس : کرمان ، میدان آزادی ، خیابان شهید بهشتی 2 ، پلاک 20
مشخصات محصول :
سیستم عرض خوان صنعتی،اندازه گیری عرض محصولات در خط تولید و نمایش آنلاین اندازه آن بروی نمایشگر که این امر موجب جلوگیری از خطای انسانی در محصولات میشود.