پکیج چندمنظوره پیشگیری و مقابله با کرونا، دستگاه ضدعفونی کننده هوشمند واتوماتیک دست
واحد/سازمان: واحد فناور فروزان
مدیر عامل : رضا افروزه
وضعیت محصول : نمونه عرضه شده به بازار
آدرس : رفسنجان_میدان انقلاب_مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
مشخصات محصول :
پکیج چندمنظوره پیشگیری و مقابله با کرونا، دستگاه ضدعفونی کننده هوشمند واتوماتیک دست