پرینتر سه بعدی دلتا (مدل MEGA.1 )،چاپ سه بعدی با سرعت بخشیدن به فرایند نمونه‌سازی و با روش‌های ساده و آسان فرایند تولید را بهینه و سریع تر و سبب صرفه جویی در وقت و هزینه‌ و بالاتر رفتن کیفیت میشود.
واحد/سازمان: فناوران هوش مصنوعی غدیر
مدیر عامل : حسین قیومی زاده
وضعیت محصول : نمونه تجاری سازی شده
آدرس : رفسنجان- مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
مشخصات محصول :
پرینتر سه بعدی دلتا (مدل MEGA.1 )،چاپ سه بعدی با سرعت بخشیدن به فرایند نمونه‌سازی و با روش‌های ساده و آسان فرایند تولید را بهینه و سریع تر و سبب صرفه جویی در وقت و هزینه‌ و بالاتر رفتن کیفیت میشود.